Missie & visie

Wij gaan voluit voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij brengen duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de praktijk. Hiervoor legden we verschillende ondernemingsdoelstellingen vast:

  • Met onze activiteiten willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van de afvalberg. Goederen die normaal op de afvalberg zouden terechtkomen, krijgen via ons kringloopcentrum een tweede kans.
  • Wij streven om producthergebruik in te burgeren bij het brede publiek. Ons motto: versoberen zonder te versomberen. Tweedehands is creatief, leuk en ecologisch verantwoord.
  • Het gebruik van tweedehands goederen betekent een besparing van energie en grondstoffen. Wij passen deze filosofie ook toe in onze eigen dagelijkse werking en nemen interne milieuzorg heel serieus.

Meer info over MVO bij Opnieuw & Co vind je in onze sociale audit rapporten.

Meten van sociale en maatschappelijke impact met jaarlijks social auditrapport

Sinds 2009 maken we een jaarlijks sociaal audit rapport. Social auditing is een proces waarbij een onderneming nadenkt over haar sociale en maatschappelijke impact en haar etisch gedrag.

Dit wordt gemeten, geëvalueerd, gerapporteerd en indien nodig bijgestuurd.

Benieuwd naar onze verslagen? We zetten ze voor jou op een rijtje.

2011: Opnieuw & Co wint Best Belgian Sustainability Report Award

In 2011 winnen we de Best Belgian Sustainability Award in de categorie ‘andere organisaties’.

We lezen in het juryverslag: “Een duidelijk verslag dat de nadruk legt op de opdracht van de onderneming. Gaande van het verminderen van afval tot het invoeren van een gezond financieel beleid, begeleidt Opnieuw & Co de belanghebbende doorheen het verslag, waarbij de diverse initiatieven en verplichtingen worden toegelicht.”