Opnieuw & Co gaat voluit voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij brengen duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de praktijk. We legden zelfs verschillende ondernemingsdoelstellingen vast.

  1. Via onze activiteiten willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van de afvalberg. Goederen die normaal op de afvalberg terecht zouden komen, krijgen via ons kringloopcentrum een tweede kans. In 2014 braken wij opnieuw ons record met 3600 ton ingezamelde goederen! Dit is 14 ingezamelde kilogram per inwoner.
  2. Wij proberen hergebruik in te burgeren bij het publiek. Ons motto: versoberen zonder te versomberen. Tweedehands is creatief, leuk en ecologisch verantwoord.
  3. Het gebruik van tweedehandse goederen betekent een besparing van energie en grondstoffen. Wij passen deze filosofie ook toe in onze eigen dagelijkse werking en nemen interne milieuzorg zeer serieus.
Wij bouwen aan eerlijke en duurzame relaties

Duurzame ontwikkeling reikt verder dan zorgzaam omspringen met het milieu.

Het betekent ook dat we eerlijke en duurzame relaties opbouwen met alle partijen die betrokken zijn bij onze onderneming.

Dit zijn de zogenaamde ‘stakeholders’: werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, gemeentebesturen, milieu-organisaties... 

Sinds 1995 meten we onze impact via een sociale audit

Social auditing is een proces waarbij een onderneming nadenkt over haar sociale en maatschappelijke impact en over haar ethisch gedrag. Dit wordt gemeten, geëvalueerd, gerapporteerd en indien nodig bijgestuurd. Hefboom vzw werkte in samenwerking met ontwikkelaar New Economics Foundation een handleiding rond social auditing uit. Opnieuw & Co was één van de organisaties die werd geselecteerd voor het uittesten van deze methode. De resultaten van die eerste social auditcyclus zijn te vinden in het rapport “Social Audit 1995-1997. Hoe mens- en milieuvriendelijk werkt Opnieuw & Co?”.

Twee jaar na de eerste sociale audit staken we een tweede verslag in elkaar. Dit rapport bracht verslag uit van de jaren 1998-1999 en bevatte een planning voor 2000-2002. Het derde rapport van de jaren 2003-2004 bevat een klantenenquête die we afnamen in onze twee winkels in Lier en Mortsel.

Het vervolgrapport, een evaluatie van 2000, 2001 en 2002, liet op zich wachten. De opbouw en de inhoud van de social audit gebeurde dit keer in nauw overleg met de coaches. Dit was een nieuwe functie binnen de organisatiestructuur van Opnieuw & Co. Voorheen bepaalden twee personen de inhoud van de social audit.

Sinds 2009 maken we het social auditrapport jaarlijks op. Onze medewerkersbevraging die normaal elke twee jaar plaatsvindt, heeft uitzonderlijk met een tussentijd van drie jaar plaatsgevonden (december 2011). Voor de eerstvolgende medewerkersbevraging gingen we terug over naar het ritme van een tweejaarlijks bevraging, die vond plaats in 2015.

Will je onze verslagen nog eens nalezen? Hier zijn ze allemaal op een rijtje:

Kijk de laatste versie zeker in.

In 2011 wint Opnieuw & Co de Best Belgian Sustainability Report Award in de categorie 'andere organisaties'

We lezen in het juryverslag: “Een duidelijk verslag dat de nadruk legt op de opdracht van de onderneming. Gaande van het verminderen van afval tot het invoeren van een gezond financieel beleid, begeleidt Opnieuw & Co de belanghebbende doorheen het verslag, waarbij de diverse initiatieven en verplichtingen worden toegelicht."

Lees het volledige verslag hier.

Social Auditrapporten tot 2017