De mix aan competenties maakt sterke teams

Opnieuw & Co is een zeer diverse organisatie. En dat heeft vele troeven, zo blijkt.

Vooral omdat we sterk geloven in ervaringsgerichte tewerkstelling. Het werd zelfs een belangrijke doelstelling.

Waarom? Omdat we voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt de kans op een job in die reguliere arbeidsmarkt willen vergroten. Zo dragen zij én wij een steentje bij aan de maatschappij.

Vooral kansengroepen reiken we een opstap aan. Net zij verdienen een kans op arbeid, toch?

Creëren van een professioneel werkklimaat

Sinds 2013 kiezen we voor een vernieuwde HR-aanpak. We zetten ieders bekwaamheden optimaal in en versterken deze. Hierdoor creëren we een professioneel leer- en werkklimaat.

Daarbij streven we ernaar om gerichte ontwikkelingskansen aan te bieden die relevant zijn voor het individueel ontwikkelingspad van de medewerker en de organisatie.

Onze HR-aanpak bij tijdelijke tewerkstelling: verstevigen van eigenwaarde

Wij begeleiden en ondersteunen onze tijdelijke medewerkers bij het ontwikkelen van vaktechnische kennis, interactieve vaardigheden en een aangepaste werkattitude.

Zo versterken we hun leermogelijkheden en veerkracht bij het zoeken naar een job (in het reguliere circuit).

En misschien nog belangrijker: we verstevigen ook hun eigenwaarde. Werkgevers krijgen er een waardevolle arbeidskracht voor in de plaats. Een win-winsituatie dus!

 

De verschillende statuten bij Opnieuw & Co
Leefloners

De OCMW’s stellen bij ons leefloners tewerk in een statuut artikel 60. Deze mensen komen door omstandigheden noodgedwongen bij het OCMW terecht.

Wij stellen hen tewerk voor een bepaalde periode tot ze voldoende ervaring hebben opgedaan om terug vlotter in de arbeidsmarkt te stromen.

Maatwerkbedrijf doelgroepmedewerkers

Zij staan bij ons op de loonlijst en verrichten betaald werk met ondersteuning.

Zij worden gedefinieerd als mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Concreet? Het gaat over medewerkers die nood hebben aan begeleiding op de werkvloer. Na langdurige werkloosheid of een psychische of fysische beperking.

Medewerkers arbeidszorg

Deze medewerkers zijn arbeiders die om persoonlijke of maatschappelijke redenen in het reguliere arbeidscircuit niet (meer) terecht kunnen en nood hebben aan welzijns- en zorgbegeleiding.

Stagiaires

Wij bieden verschillende soorten stageplaatsen aan, zodat mensen de kans krijgen om waardevolle ervaring op te doen als hefboom naar de arbeidsmarkt.
 

Medewerkersbevraging

De werknemers van Opnieuw & Co gaven aan hun werkgever de hoogste score ooit. We kregen een cijfer van 3,6 op 4 bij onze bevraging over de tevredenheid. Bedankt Opnieuw & Co'ers!

Lees hier het volledige rapport.

Medewerkersbevraging foto