home | Over ons | Hr aanpak

De mix aan competenties maakt sterke teams

Opnieuw & Co is een zeer diverse organisatie. En dat heeft vele troeven, zo blijkt.

Vooral omdat we sterk geloven in ervaringsgerichte tewerkstelling. Het werd zelfs een belangrijke doelstelling.

Waarom? Omdat we voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt de kans op een job in die reguliere arbeidsmarkt willen vergroten. Zo dragen zij én wij een steentje bij aan de maatschappij.

Vooral kansengroepen reiken we een opstap aan. Net zij verdienen een kans op arbeid, toch?

De mix aan competenties maakt sterke teams

Creëren van een professioneel werkklimaat

Sinds 2013 kiezen we voor een vernieuwde HR-aanpak. We zetten ieders bekwaamheden optimaal in en versterken deze. Hierdoor creëren we een professioneel leer- en werkklimaat.

Daarbij streven we ernaar om gerichte ontwikkelingskansen aan te bieden die relevant zijn voor het individueel ontwikkelingspad van de medewerker en de organisatie.

Onze HR-aanpak bij tijdelijke tewerkstelling: verstevigen van eigenwaarde

Wij begeleiden en ondersteunen onze tijdelijke medewerkers bij het ontwikkelen van vaktechnische kennis, interactieve vaardigheden en een aangepaste werkattitude.

Zo versterken we hun leermogelijkheden en veerkracht bij het zoeken naar een job (in het reguliere circuit).

En misschien nog belangrijker: we verstevigen ook hun eigenwaarde. Werkgevers krijgen er een waardevolle arbeidskracht voor in de plaats. Een win-winsituatie dus!

 

De verschillende statuten bij Opnieuw & Co
Leefloners

De OCMW’s stellen bij ons leefloners tewerk in een statuut artikel 60. Deze mensen komen door omstandigheden noodgedwongen bij het OCMW terecht.

Wij stellen hen tewerk voor een bepaalde periode tot ze voldoende ervaring hebben opgedaan om terug vlotter in de arbeidsmarkt te stromen.

Maatwerkbedrijf doelgroepmedewerkers

Zij staan bij ons op de loonlijst en verrichten betaald werk met ondersteuning.

Zij worden gedefinieerd als mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Concreet? Het gaat over medewerkers die nood hebben aan begeleiding op de werkvloer. Na langdurige werkloosheid of een psychische of fysische beperking.

Medewerkers arbeidszorg

Deze medewerkers zijn arbeiders die om persoonlijke of maatschappelijke redenen in het reguliere arbeidscircuit niet (meer) terecht kunnen en nood hebben aan welzijns- en zorgbegeleiding.

Stagiaires

Wij bieden verschillende soorten stageplaatsen aan, zodat mensen de kans krijgen om waardevolle ervaring op te doen als hefboom naar de arbeidsmarkt.
 

Medewerkersbevraging

De werknemers van Opnieuw & Co gaven aan hun werkgever de hoogste score ooit. We kregen een cijfer van 3,6 op 4 bij onze bevraging over de tevredenheid. Bedankt Opnieuw & Co'ers!

Lees hier het volledige rapport.

Medewerkersbevraging foto

Opnieuw & Co als springplank

Shirin Behroozian

Shirin Behroozian voormalig administratief medewerker bij Opnieuw & Co

Als Artikel 60’er kwam ik via OCMW Boechout bij Opnieuw & Co terecht. De eerste week kreeg ik begeleiding rond de administratieve taken die ik voor mijn rekening mocht nemen. Het was de start van mijn eerste werkervaring in België.

Ik verwerkte klantenkaarten en enquêteformulieren, maakte kopieën en hield mij bezig met externe bestellingen. Het was voornamelijk computerwerk. De computerprogramma’s kende ik al, maar ik leerde wel veel bij.

Mijn Nederlands ging er ook op vooruit. Maar het belangrijkste dat deze ervaring mij gaf, was vertrouwen. Het legde de basis om daarna mijn loopbaan verder te zetten in België. Dat ik zo goed werd opgevangen bij Opnieuw & Co, hielp natuurlijk enorm.

Ik schreef mij na het aflopen van mijn contract in bij VDAB voor een opleiding technisch tekenen. In Iran studeerde ik namelijk architectuur. Mijn stage deed ik bij Boden Architecten & Ingenieurs. Zij beloofden mij dat ik kon blijven als de stage goed was.

En ze bleken achteraf heel tevreden. Nu werk ik er nog onder een IBO-contract, maar een vast contract is in zicht.

Marc Verhaegen

Marc Verhaegen voormalig administratief medewerker bij Opnieuw & Co

Na tien jaar werken in het buitenland, kwam ik terug naar België. In Spanje werkte ik vijf jaar als truckchauffeur, daarna runde ik mijn eigen pension in Venezuela, waarna ik naar Afrika trok om voor een NGO te werken als projectmanager.

Ik moest hier dus terug van nul beginnen. Ik had geen woonst en geen job. Via het OCMW kon ik toch vrij snel als Artikel 60’er beginnen op de administratieve dienst bij Opnieuw & Co.

Eigenlijk was ik snel ingewerkt. Soms was er zelfs tijd over om op andere diensten bij te springen. Ik stond bijvoorbeeld drie weken mee in de winkel en werkte ook mee op de veiligheidsdienst aan de veiligheidskaarten en plannen voor een nieuwe vestiging. Dat was werk dat mij lag.

Wat ik leerde? Mijn computervaardigheden zijn aangescherpt. En ik kreeg de kans om mijn ervaring door te geven aan nieuwe medewerkers.

Nu werk ik als manager voor een nieuwe jeugdherberg in Lier. Ze gaven mij die kans mede dankzij een aanbevelingsbrief van Opnieuw & Co.

Hasanain Kanaan

Hasanain Kanaan voormalig magazijnmedewerker bij Opnieuw & Co

Opnieuw & Co gaf mij mijn eerste werkervaring in België. Via OCMW Antwerpen kwam ik er terecht als Artikel 60’er.

Voor ik er als magazijnmedewerker werd ingezet, stond ik op verschillende afdelingen. Het gaf mij een goed beeld van elk aspect dat aan bod kwam in de organisatie. Het was boeiend, want ik wil altijd nieuwe dingen blijven leren, ook al zal ik ze later in mijn leven niet meer gebruiken.

Wat ik leerde? Hoe goederen verstuurd worden en hoe ze correct te prijzen.

Maar het belangrijkste dat ik leerde was de taal. Door met collega’s te praten op de werkvloer kon ik mijn Nederlands oefenen.

Iedereen was ook altijd heel vriendelijk en geduldig. Ik ben Opnieuw & Co heel dankbaar dat ze mij de kans gaven om werkervaring te vergaren. Daardoor kon ik ook elders aan de slag.Ik werk nu als kwaliteitscontroleur voor een logistiek bedrijf.

Ik denk wel eens terug aan Opnieuw & Co. Omdat ik nu in shiften en vaak in het weekend werk, heb ik geen contact meer met hen. Dat vind ik jammer.