Disclaimer

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Opnieuw & co

Vredebaan 76
2640 Mortsel

03 488 38 83
info@opnieuwenco.be

opnieuw en co
Voorwerp van de disclaimer

Deze disclaimer bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door opnieuwenco.be. U wordt als gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, geacht akkoord te gaan met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

opnieuwenco.be respecteert uw privacy en wij willen u graag informeren over hoe wij uw gegevens gebruiken. Als u na het lezen van deze disclaimer nog vragen zou hebben kan u die stellen via e-mail aan info@opnieuwenco.be.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via opnieuwenco.be, tenzij u ons deze zelf bezorgde, door een formulier in te vullen bv. Wij verzamelen wel algemene informatie over bezoeken, bezoekduur, frequentie, … en dit met het oog op analyse en verbetering van opnieuwenco.be.

opnieuwenco.be deelt deze informatie niet met derden tenzij wettelijke of gerechtelijke omstandigheden hem hiertoe verplichten. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over het recht om inzage te krijgen in gegevens die door opnieuwenco.be worden verzameld en deze te corrigeren of verwijderen. Om deze rechten uit te oefenen, vragen wij u een ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres te sturen.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op deze website. De cookies dienen enkel om deze website (beter) te laten werken. Wij delen geen persoonlijke gegevens met derde partijen. Verder heeft u de mogelijkheid uw browser zo te configureren dat hij u waarschuwt als er nieuwe cookies worden aangemaakt, of de aanmaak ervan tegen houdt.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links

opnieuwenco.be bevat links naar andere websites. opnieuwenco.be is niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. opnieuwenco.be is ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door foutieve informatie op websites waar opnieuwenco.be naar linkt.

Beveiliging

Wij willen u erop wijzen dat we alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen. Als er via derde partijen schade aan uw privacy wordt toegebracht kunnen wij hier niet voor verantwoordelijk zijn.

Auteursrecht en copyright

Alle inhoud van opnieuwenco.be resoneert onder de bescherming van de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994. De reproductie ervan is niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van opnieuwenco.be.

Verantwoordelijkheid

opnieuwenco.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website. opnieuwenco.be is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe of indirecte schade of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het voorzien en interpreteren van informatie.

Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

Wijzigingen aan deze overeenkomst

opnieuwenco.be kan deze gebruikersovereenkomst op elk moment eenzijdig wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal gepubliceerd worden op opnieuwenco.be en van kracht worden 30 dagen na publicatie op opnieuwenco.be.