is jouw fiets weggehaald door de stad Mortsel?

Opnieuw & Co werkt samen met de stad Mortsel om weesfietsen op te halen. De eigenaar van deze opgehaalde fietsen kan deze gedurende 3 maanden ophalen, mits bewijs. Is jouw fiets verdwenen in Mortsel? Bekijk dan hier de ophaallijst.

Afbeelding van WhatsApp op 2024-05-14 om 16.28.40_c390157e

Opgehaalde fietsen

Foutief gestalde (brom-)fietsen en (brom-)fietsen die te lang op dezelfde plek op straat staan in de stad Mortsel worden weggehaald. Dat doet de stad in samenwerking met Opnieuw & Co. Je kan deze nadien wel gaan ophalen. Fietsen die na een bepaalde tijd nog niet werden opgehaald, worden verkocht of geschonken aan een sociaal project.

Procedure:

1

Verkeerd gestalde of verwaarloosde (brom-)fietsen worden voorzien van een label met de vraag de (brom-)fiets elders te stallen en het labeltje te verwijderen na het lezen hiervan. Verkeerd gestalde fietsen aan het station Oude-God worden in de rekken aan het station en aan de overzijde geplaatst.

2

Wanneer het label niet tijdig wordt verwijderd, wordt de fiets van het openbaar domein gehaald omdat hierdoor het vermoeden bevestigd wordt dat het om een achtergelaten fiets gaat. Verwijderde fietsen worden drie maanden bewaard. Op onze pagina kan je nagaan of je fiets werd weggehaald.

3

Als je je fiets herkent, moet je je bij de politie aanmelden met een bewijs dat dit jouw fiets is (bv. een aankoopbewijs, een fietssleutel, doorgeven van specifieke kenmerken, ...). Daarna wordt de informatie doorgegeven aan het stadsbestuur waarna een afspraak kan gemaakt worden om de fiets op te halen.

Lokale politiezone Minos

Adres
Drabstraat 174,2640 MortselPolitiecommissariaat PZ Minos
Tel.
03 451 98 98
mortsel